FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Co oznacza uprzywilejowanie co do głosu?

Uprzywilejowanie co do głosu oznacza, że uprawnionemu do głosowania może przysługiwać więcej niż jeden głos na posiadany udział lub akcję. Zwykle jeden udział lub jedna akcja uprawnia do oddania jednego głosu przez wspólnika lub akcjonariusza. Uprzywilejowanie co do głosu musi wynikać wyraźnie z umowy lub statutu spółki. 

[PL] W spółce z o.o. możliwe jest wprowadzenie uprzywilejowania polegającego na przyznaniu do trzech głosów na jeden udział, natomiast w spółce akcyjnej możliwe jest przyznanie maksymalnie dwóch głosów na jedną akcję. Niedopuszczalne jest wprowadzenie uprzywilejowania w wymiarze ułamkowym (np. 1,5 głosów na udział).