FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Jaka jest rola przewodniczącego w trakcie głosowania?

Przewodniczący ma zwykle na celu zapewnienie właściwego przeprowadzenia głosowania. Obejmuje to m.in. stwierdzenie kworum, ustalenie kwestii proceduralnych, takich jak czas przeznaczony na głosowanie, oraz wyjaśnienie sposobu głosowania, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Podczas głosowania przewodniczący może również odpowiadać na pytania uczestników i rozstrzygać spory dotyczące zasad głosowania lub ważności danego głosu.

W przypadku głosowania elektronicznego, przewodniczący może mieć rolę w zarządzaniu systemem do głosowania, w tym pomocy w rozstrzyganiu ewentualnych problemów technicznych. 

Przewodniczący ma przede wszystkim na celu zapewnienie, że głosowanie jest przeprowadzone zgodnie z przepisami i procedurami, a wyniki są dokładne i wiarygodne.