FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy głosowania wspólników spółki z o.o. podczas zgromadzenia wspólników mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Wspólnicy spółki z o.o. mogą uczestniczyć na zgromadzeniach oraz głosować przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. Aby możliwe było głosowanie elektronicznie, umowa spółki nie musi przewidywać takiego trybu, jednakże umowa spółki nie może go wyłączać.

Skorzystanie z głosowania w trakcie zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej jest możliwe, jeżeli:

  • zwołujący zawiadomi uprawnionych do głosowania, że będzie ono przeprowadzone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej;
  • zawiadomienie o zgromadzeniu będzie zawierać informacje o sposobie uczestniczenia w zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie zgromadzenia wykonywania prawa głosu, wniesienia sprzeciwu od podjętych uchwał;
  • zapewniona zostanie transmisja obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym (tzw. telezgromadzenie);
  • zapewniona zostanie dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników.

Szczegółowe zasady uczestnictwa na zgromadzeniach oraz głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinny zostać zawarte w regulaminie przyjętym przez radę nadzorczą, a w przypadku jej nieustanowienia – uchwałą wspólników.