FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Co oznacza głos wymagany / konieczny?

Głosującemu może przysługiwać uprawnienie osobiste polegające na tym, że dana decyzja zostanie podjęta jedynie wówczas jeśli głosujący ten przychyli się do danej opcji. Uprawnienia osobiste zwykle wynikają z umów zawiązujących daną organizację. Dla przykładu umowa spółki może przewidywać, że uchwały w określonej sprawie (np.zbycia nieruchomości przez spółkę) wymagają głosu „za” konkretnego wspólnika albo statut stowarzyszenia może wymagać głosu „za” określonego członka w sytuacji zaciągnięcie przez stowarzyszenie pożyczki.