FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Co oznacza głos decydujący?

Głosującemu może przysługiwać uprawnienie polegające na decydowaniu w przypadku równości głosów. Takie uprawnienie zwykle wynika z umowy zawiązującej daną organizację lub z przepisów prawa.

Dla przykładu do umowy spółki można wprowadzić postanowienie, na mocy którego w przypadku równości głosów członków zarządu decyduje głos prezesa zarządu. Innymi słowy, w przypadku równej liczny głosów „za” i jednocześnie głosów „przeciw”, głos prezesa zarządu przesądzi o wyniku głosowania.