FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy potrzebna jest lista obecności z głosowania?

Tak, lista obecności z głosowania zwykle stanowi załącznik do protokołu. Listę obecności podpisują uczestnicy głosowania oraz przewodniczący lub zwołujący głosowanie.

[PL] W przypadku zgromadzeń spółek kapitałowych, nie są wymagane podpisy uczestników  głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Wystarczająca jest lista osób, które brały udział w głosowaniu online. 

[PL] W przypadku spółek osobowych ( z wyłączeniem spółki komandytowo – akcyjnej), gdzie brak formalnych uregulowań dotyczących protokołowania zebrań wspólników, sporządzanie listy obecności mimo, że nie jest wymagane, powinno stać się dobrym zwyczajem w spółkach w czasie zebrań wspólników.