FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy głosowania wspólników spółki jawnej mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić?

Nie ma też przeciwwskazań, żeby głosowanie w spółce jawnej odbywało się online, chyba, że wspólnicy w umowie spółki wyłączą taką możliwość. Zasadą w spółce jawnej jest to, że uchwały wspólników zapadają jednomyślnie, przy udziale wszystkich wspólników.

Uchwała wspólników spółki jawnej nie wymaga specjalnego udokumentowania w formie protokołu. Mimo to w praktyce wspólnicy często decydują się na udokumentowanie faktu podejmowania uchwał.

Protokół z zebrania wspólników zawiera co do zasady nie tylko niezbędną uchwałę, lecz także potwierdza obecność wspólników oraz fakt ich zawiadomienia, a także obejmuje ewentualne zastrzeżenia co do podjęcia uchwały i szczegółowo określa ilość głosów oddanych za uchwałą i przeciw uchwale. Sposoby podejmowania uchwał w spółce jawnej i ich protokołowania są więc w praktyce zbliżone do zasad obowiązujących w przypadku spółek kapitałowych.