FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy głosowania wspólników spółki cywilnej mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Wspólnicy spółki cywilnej mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. Przepisy nie regulują formy podejmowania uchwał w spółce cywilnej. Forma uchwał może być więc dowolna. Aby głosowanie odbyło się elektronicznie nie jest wymagane spełnienie dodatkowych wymogów prawnych. 

Zagadnienia związane z głosowaniem elektronicznym mogą zostać uregulowane w umowie spółki cywilnej pomiędzy wspólnikami. W umowie spółki cywilnej można również określić czy uchwały podejmowane są jednomyślnie, czy też wystarczy określona większość głosów, czy konieczna jest obecność wszystkich wspólników czy nie. W przypadku braku określenia większości i kworum w umowie spółki cywilnej, uchwały podejmowane są jednomyślnie w obecności wszystkich wspólników.