FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy głosowania członków wspólnoty mieszkaniowej mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Dla ważności podjęcia uchwał przepisy nie przewidują zachowania jakiejkolwiek szczególnej formy, dlatego też głosowania członków wspólnoty mieszkaniowej mogą odbywać się online. Jednak zaleca się spełnienia pewnych wymagań.

Możliwość głosowania w formie online nie może być obligatoryjna, lecz dobrowolna. Przede wszystkim, zaleca się powzięcie uchwały w sprawie możliwości głosowania uchwał w formie przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, a także przyjęcie regulaminu głosowania uchwał w trybie online.