FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy członkowie zarządu spółki kapitałowej mogą głosować w formie zdalnej? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Członkowie zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach oraz głosować przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Aby członkowie zarządu mogli głosować elektronicznie, umowa spółki nie musi przewidywać takiego trybu, jednakże umowa spółki nie może go wyłączać. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.

Przepisy prawa tego nie wymagają, ale rozważyć warto ustalenie zasad zdalnej pracy zarządu i określenie ich w uchwale zarządu czy regulaminie.