FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Co to jest kworum?

Kworum to minimalna liczba osób, która musi wziąć udział w określonym wydarzeniu, takim jak odbycie posiedzenia bądź podjęcie decyzji w określonej sprawie. Kworum zatem może się odnosić do zapewnienia obradom ważności bądź możliwości podjęcia określonej uchwały. 

W zależności od rodzaju zebrania i przepisów regulujących daną sytuację, kworum może być określone w różny sposób. W przypadku zebrania wspólnoty mieszkaniowej, kworum zwykle stanowi określony procent ogólnej liczby właścicieli nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, którzy mają prawo uczestniczyć w zebraniu. W przypadku posiedzeń organów spółki, kworum może być określone w umowie spółki (statucie) lub w przepisach regulującej dany rodzaj spółki. Jeśli kworum nie zostanie osiągnięte, to zebrani nie mogą podjąć ważnych decyzji, a ich podejmowanie może zostać przesunięte na kolejne posiedzenie.